Czasopisma zagraniczne w prenumeracie 2019  • BMJ  (ISSN 0959-8146)    
  • CA - A Cancer Journal for Clinicians  (ISSN 0007-9235)    
  • Heart  (ISSN 1355-6037)      • Powrót do strony głównej czasopism
    © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu