Punktacja KBN polskich czasopism naukowych 2003


BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU

(oprac. na podstawie Index Copernicus 2003 - stan na dzień 12.05.2004 r.)

Lista polskich czasopism naukowych Punkty KBNImpact Factor 2002
Acta Agraria et Silvestria Series Agraria1 
Acta Agraria et Silvestria Series Zootechnica1 
Acta Agrobotanica1 
Acta Agrophysica0.5 
Acta Angiologica3 
Acta Biochimica Polonica80.600
Acta Biologica Cracoviensia Seria Botanica70.269
Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia4 
Acta Biologica et Medica0.5 
Acta Bio-Optica et Informatica Medica2 
Acta Chromatographica7 
Acta Clinica2 
Acta Clinica et Morphologica1 
Acta Endoscopica Polona2 
Acta Haematologica Polonica4 
Acta Ichthyologica et Piscatoria2 
Acta Microbiologica Polonica5 
Acta Mycologica1 
Acta Neurobiologiae Experimentalis80.910
Acta Neuropsychologica4 
Acta of Bioengeneering and Biomechanics3 
Acta Palaentologica Polonica80.656
Acta Parasitologica80.732
Acta Physiologiae Plantarum70.310
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica1 
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research5 
Acta Protozoologica70.446
Acta Sexologica0.5 
Acta Societatis Botanicorum Poloniae70.222
Acta Theriologica80.945
Acta Toxicologica4 
Advances in Clinical and Experimental Medicine4 
Aktualności Neurologiczne1 
Akupunktura Polska1 
Alergia/Alergy1 
Alergia Astma Immunologia4 
Alkoholizm i Narkomania1 
Anestezjologia Intensywna Terapia3 
Animal Science Papers and Reports3 
Annales Academiae Medicae Bialostocensis5 
Annales Academiae Medicae Bydgostiensis2 
Annales Academiae Medicae Gedanensis3 
Annales Academiae Medicae Lodzenensis1 
Annales Academiae Medicae Silesiensis1 
Annales Academiae Medicae Stetinensis3 
Annales Universitatis M.Curie Skłodowska Sectio D Medicina5 
Annales Universitatis M.Curie-Skłodowska Sectio DD Medicina Veterinaria1 
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EEE Horticultura2 
Annals of Agricultural and Environmental Medicine80.851
Annals of Agricultural Sciences Series E: Plant Protection3 
Annals of Animal Science1 
Annals of Diagnostic Paediatric Pathology3 
Annals of Transplantation5 
Annals of Warsaw Agricultural University - Agricultural Economics and Rural Sociology2 
Annals of Warsaw Agricultural University - Agriculture1 
Annals of Warsaw Agricultural University - Forestry and Wood Technology2 
Annals of Warsaw Agricultural University - Horticulture2 
Annual Review of Agricultural Engineering2 
Antidotum0.5 
Antropomotoryka2 
Aptekarz0.5 
Archives of Acoustics2 
Archives of Perinatal Medicine3 
Archives of Psychiatry and Psychoterapy5 
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis80.793
Archivum Veterinarium Polonicum0.5 
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny1 
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii2 
Archiwum Ochrony Środowiska 3
Archiwum Rybactwa Polskiego / Archives of Polish Fisheries2 
Aromaterapia0.5 
Audiofonologia2 
Badania nad Schizofrenią1
Balneologia Polska1 
Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna0.5 
Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka3 
Bezpieczna Żywność1
Biblioteka Ortopedii Dziecięcej1 
Biocybernetics and Biomedical Engineering2 
Biology of Sport70.157
Biotechnologia2 
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin1 
Biuletyn Instytutu Leków1 
Blok Operacyjny1 
Ból2 
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna3 
Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Biological Sciences1 
Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Chemistry70.159
Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy70.244
Case Reports and Clinical Practice Review4 
Cellular and Molecular Biology Letters80.651
Central and East European Journal of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck Surgery2 
Central European Journal of Immunology5 
Chemia Analityczna80.539
Chemia i Inżynieria Ekologiczna0.5 
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska5 
Chirurgia Polska4 
Ciepłownictwo, Ogrzewanie, Wentylacja0.5 
Current Pneumology1 
Czasopismo Psychologiczne0.5 
Czasopismo Stomatologiczne4 
Człowiek i Ruch / Human Movement3 
Czlowiek i Środowisko0.5 
Czynniki Ryzyka1 
Dental and Medical Problems 2
Dermatologia Estetyczna1 
Dermatologia Kliniczna2 
Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna3 
Diabetologia Polska3 
Diabetologia Praktyczna3 
Diagnostyka Laboratoryjna3 
Ekonomia i Środowisko0.5 
Ekonomista0.5 
Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego5 
Endokrynologia Pediatryczna2 
Endokrynologia Polska3 
Epileptologia3 
Ergonomia1 
Farmacja0.5 
Farmacja Polska2 
Farmakoekonomika2 
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii1 
Fibres and Textils in Eastern Europe70.148
Fizjoterapia3 
Fizjoterapia Polska / Polish Journal of Physiotherapy5 
Folia Biologica (Poland)70.441
Folia Cardiologica 5
Folia Histochemica et Cytobiologica80.526
Folia Horticulturae2 
Folia Medica Cracoviensia3 
Folia Medica Lodzienensia1 
Folia Morphologica5 
Folia Neuropathologica70.394
Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis - Piscaria2 
Forum Kardiologów1 
Fragmenta Agronomica1 
Gabinet Prywatny0.5 
Gastroenterologia Polska5 
Gerontologia Polska2 
Ginekologia Polska5 
Ginekologia Praktyczna2 
Hepatologia Polska1 
Herba Polonica2 
Higiena Pracy0.5 
HIV and AIDS Review3 
Homeopatia Polska0.5 
Implantoprotetyka2 
International Agrophysics4 
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health5 
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics5 
International Maritime Health5 
International Review of Allergology and Clinical Immunology5 
Inżynieria Biomaterialów / Engineering of Biomaterials2 
Inżynieria Chemiczna i Procesowa70.051
Inżynieria i Ochrona Środowiska0.5 
Inżynieria Rolnicza1 
Journal of Animal and Feed Sciences70.361
Journal of Applied Genetics5 
Journal of Elementology1 
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research2 
Journal of Human Kinetics 4
Journal of Physiology and Pharmacology91.406
Journal of Plant Protection Research1 
Journal of Water and Land Development1 
Karbo2 
Kardiologia Inwazyjna1 
Kardiologia Polska4 
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia2 
Klinika Chorób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne1 
Klinika Oczna5 
Klinika Pediatryczna0.5 
Kontaktologia i Optyka Okulistyczna0.5 
Kultura Fizyczna0.5 
Kwartalnik Ortopedyczny2 
Lekarz0.5 
Lekarz Rodzinny2 
Lekarz Wojskowy2 
Leśne Prace Badawcze3 
Lęk i Depresja1 
Listy Biometryczne 3
Magazyn Medyczny0.5 
Magazyn Otorynolaryngologiczny0.5 
Magazyn Stomatologiczny1 
Materia Medica Polona (nie ukazuje się od 1999)3
Medical Science Monitor5 
Medical Science Review - Dermatologia3 
Medical Science Review - Diabetologia3 
Medical Science Review - Diagnostyka Obrazowa3 
Medical Science Review - Gastroenterologia3 
Medical Science Review - Hepatologia3 
Medical Science Review - Pulmonologia3 
Medicina Sportiva (Kraków)3
Medipress Choroby Układu Oddechowego0.5 
Medipress Dermatologia0.5 
Medipress Gastroenterologia0.5 
Medipress Ginekologia - Położnictwo0.5 
Medipress Kardiologia0.5 
Medipress Pediatria0.5 
Medipress Psychiatria Neurologia0.5 
Medycyna 20001
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia5 
Medycyna Dydaktyka Wychowanie1 
Medycyna Intensywna i Ratunkowa1 
Medycyna Manualna0.5 
Medycyna Metaboliczna2 
Medycyna Ogólna1 
Medycyna po Dyplomie2 
Medycyna Pracy5 
Medycyna Praktyczna3 
Medycyna Praktyczna - Chirurgia0.5 
Medycyna Praktyczna - Diagnostyka Obrazowa0.5 
Medycyna Praktyczna - Ultrasonografia0.5 
Medycyna Praktyczna - Zakażenia0.5 
Medycyna Rodzinna0.5 
Medycyna Sportowa (Warszawa)3
Medycyna Środowiskowa2 
Medycyna Weterynaryjna70.264
Medycyna Wieku Rozwojowego4 
Menedżer Zdrowia1 
Menopauza : Prokreacja, Starzenie, Nowotwory1 
Migrena0.5 
Mikologia Lekarska5 
Mikrobiologia Medycyna0.5 
Moja Praktyka1 
Nadciśnienie Tętnicze5 
Natural Fibers / Włókna Naturalne2 
Nauka0.5 
Nefrologia i Dializoterapia Polska2 
Neurologia Dziecięca2 
Neurologia i Neurochirurgia Polska4 
New Medicine4 
Nowa Klinika0.5 
Nowa Medycyna1 
Nowa Pediatria1 
Nowa Stomatologia1 
Nowiny Lekarskie2 
Nowotwory / Journal of Oncology5 
Nuclear Medicine Review5 
Nukleonika70.500
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów2 
Ochrona Środowiska0.5 
Okulistyka1 
Onkologia Polska1 
Organizacja i Kierowanie0.5 
Ortodoncja Współczesna1 
Ortopedia Szczękowa i Ortodoncja2 
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja5 
Otolaryngologia - Przegląd Kliniczny2 
Otolaryngologia Polska5 
Pediatria Polska4 
Pediatria Praktyczna0.5 
Pediatria Współczesna3 
Pestycydy0.5 
Phytopathologia Polonica4 
Pielęgniarka i Położna0.5 
Pielęgniarstwo 20001
Pielęgniarstwo Polskie1 
Pielęgniarstwo XXI wieku2 
Plant Breeding and Seed Science2 
Pneumonologia i Alergologia Polska4 
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy3 
Polimery80.703
Polimery w Medycynie3 
Polish Hand Surgery0.5 
Polish Journal of Applied Chemistry3 
Polish Journal of Chemistry80.528
Polish Journal of Cosmetology2 
Polish Journal of Ecology4 
Polish Journal of Environmental Studies80.639
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences4 
Polish Journal of Gynaecological Investigations3 
Polish Journal of Medical Physics and Engineering1 
Polish Journal of Pathology5 
Polish Journal of Pharmacology80.648
Polish Journal of Radiology 5
Polish Journal of Soil Science3 
Polish Journal of Veterinary Sciences2 
Polish Psychological Bulletin1 
Polska Medycyna Paliatywna3 
Polska Medycyna Rodzinna2 
Polski Merkuriusz Lekarski5 
Polski Przegląd Chirurgiczny5 
Polski Przegląd Ginekologiczny1 
Polski Przegląd Kardiologiczny4 
Polski Przegląd Medycyny Lotniczej1 
Polskie Archiwum Hydrobiologii3 
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej5 
Pomiary, Automatyka, Robotyka0.5 
Poradnik Lekarza Praktyka1 
Poradnik Stomatologiczny2 
Postępy Biochemii5 
Postępy Biologii Komórki5 
Postępy Dermatologii i Alergologii2 
Postępy Fitoterapii0.5 
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej5 
Postępy Medycyny Społecznej0.5 
Postępy Mikrobiologii4 
Postępy Nauk Medycznych0.5 
Postępy Nauk Rolniczych1 
Postępy Neonatologii2 
Postępy Osteoartrologii2 
Postępy Psychiatrii i Neurologii4 
Postępy Rehabilitacji2 
Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi1 
Poznańska Stomatologia0.5 
Prace i Materiały Zootechniczne1 
Prawo i Medycyna1 
Problemy Higieny0.5 
Problemy HIV i AIDS3 
Problemy Inżynierii Rolniczej2 
Problemy Kryminalistyki0.5 
Problemy Lekarskie0.5 
Problemy Medycyny Nuklearnej2 
Problemy Medycyny Rodzinnej1 
Problemy Pielęgniarstwa0.5 
Problemy Rodziny0.5 
Problemy Techniki w Medycynie0.5 
Problemy Terapii Monitorowanej1 
Progress in Medical Research3 
Proktologia2 
Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna0.5 
Protetyka Stomatologiczna4 
Przegląd Antropologiczny / Anthropological Review2 
Przegląd Dermatologiczny3 
Przegląd Elektrotechniczny0.5 
Przegląd Epidemiologiczny4 
Przegląd Filozoficzny1 
Przegląd Flebologiczny4 
Przegląd Ginekologiczno-Położniczy2 
Przegląd Lekarski5 
Przegląd Menopauzalny2 
Przegląd Pediatryczny3 
Przegląd Psychologiczny0.5 
Przegląd Włókienniczy : Włókno, Odzież, Skóra0.5 
Przegląd Wojskowo-Medyczny0.5 
Przegląd Zoologiczny0.5 
Przemysł Chemiczny70.180
Przemysł Spożywczy2 
Przewodnik Lekarza2 
Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży1 
Psychiatria Polska5 
Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej1 
Psychoonkologia2 
Psychoterapia2 
Quintessence dla lekarzy stomatologów1 
Ratownictwo Polskie0.5 
Rehabilitacja Medyczna2 
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy4 
Reproductive Biology5 
Reumatologia3 
Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej / The Annual of Pediatric Traumatic Surgery2 
Rocznik Medyczny1 
Rocznik Psychogeriatryczny1 
Roczniki Gleboznawcze / Soil Science Annual1 
Roczniki Nauk Rolniczych1 
Roczniki Nauk Rolniczych Seria A: Produkcja Roślinna1 
Roczniki Naukowe AWF1 
Roczniki Naukowe Zootechniki 1
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny4 
Rośliny Oleiste / Oilseed Crops2 
Seksuologia0.5 
Sen2 
Sport Wyczynowy0.5 
Standardy Medyczne - Medycyna Rodzinna2 
Standardy Medyczne - Pediatria2 
Stomatologia Współczesna2 
Studia Psychologiczne2 
Studies in Physical Culture & Tourism2 
Studies of Human Ecology3 
Surgery in Childhood International2 
Sylwan1 
Sztuka Leczenia0.5 
Techniczne Wyroby Włókiennicze0.5 
Terapia2 
Terapia i Leki1 
Trening0.5 
Twój Magazyn Medyczny2 
Udar Mózgu2 
Ultrasonografia4 
Urologia Polska3 
Valetudinaria - Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 1
Videochirurgia1 
Wiadomości Chemiczne5 
Wiadomości Ekologiczne0.5 
Wiadomości Lekarskie5 
Wiadomości Parazytologiczne3 
Wiadomości Psychiatryczne0.5 
Wiadomości Statystyczne0.5 
Wiadomości Zielarskie0.5 
Współczesna Onkologia2 
Wychowanie Fizyczne i Sport2 
Wychowanie Fizyczne i Zdrowie0.5 
Wytyczne Szacowania Ryzyka Zdrowotnego dla Czynników Rakotwórczych0.5 
Z Zagadnień Nauk Sądowych / Problems of Forensic Sciences3 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej0.5 
Zakażenia1 
Zdrowie Psychiczne0.5 
Zdrowie Publiczne3 
Zeszyty Metodyczne AWF0.5 
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Chemia Spożywcza i Biotechnologia0.5 
Żywienie Człowieka i Metabolizm3 
© Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu